Lĩnh vực trung và hạ nguồn đóng góp trên 60% doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí

(BKTO) - Chủ trì Hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và giải pháp trọng tâm đảm bảo kế hoạch quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của các đơn vị trung và hạ nguồn” diễn ra ngày 13/10, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị tập trung đánh giá dư địa, nắm bắt cơ hội mở rộng thị trường; tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu ngay khi có thể…

tgd.jpg
Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị

Doanh thu vượt trội, đóng góp lớn cho PVN

Theo báo cáo của Ban Kinh tế Đầu tư (PVN), ngay từ những ngày đầu năm, Tập đoàn đã triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 với diễn biến không thuận lợi từ biến động thị trường năng lượng, giá dầu thô, chênh lệch giá giữa nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra của lĩnh vực lọc dầu, giá phân bón suy giảm mạnh, cầu tiêu dùng hàng hóa suy giảm...

Tuy nhiên, toàn Tập đoàn và các đơn vị trung và hạ nguồn đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 5 định hướng chỉ đạo điều hành, 6 mục tiêu cụ thể và 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được lãnh đạo Tập đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 529/QĐ-DKVN ngày 02/02/2023.

Đồng thời, các đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Tập đoàn tại thông báo kết luận Hội nghị giải pháp tối ưu nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh các đơn vị trung và hạ nguồn; thông báo kết luận tại các cuộc họp giao ban Khối Công nghiệp khí và Lọc hóa dầu; thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban giữa Tổng Giám đốc với lãnh đạo các đơn vị định kỳ hằng tháng (CEO Meeting).

Ban Kinh tế Đầu tư của Tập đoàn đánh giá, kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trung và hạ nguồn đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023 rất tích cực, đóng góp chủ lực cho Tập đoàn hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tổng doanh thu hợp nhất các đơn vị trung và hạ nguồn 9 tháng đầu năm đạt 405,5 nghìn tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch 9 tháng, chiếm 62% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Hầu hết các chỉ tiêu sản lượng sản xuất ước cả năm các đơn vị trung và hạ nguồn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao từ 1-37%. Đặc biệt, trong năm 2023, có 2 đơn vị là Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt kỷ lục về sản lượng sản xuất 6,62 triệu tấn xăng dầu và Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đạt kỷ lục về sản lượng sản xuất 958 nghìn tấn urê, kể từ khi các nhà máy đi vào vận hành đến nay.

2-1-.jpg
Công ty BSR đạt kỷ lục về sản lượng sản xuất 6,62 triệu tấn xăng dầu năm 2023

Đây là điểm sáng của PVN và các đơn vị trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế còn gặp nhiều khó khăn đã khẳng định vai trò của PVN trong bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực.

Ước cả năm đạt trên 560 nghìn tỷ đồng doanh thu

Các chỉ tiêu tài chính ước cả năm các đơn vị trung và hạ nguồn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 1-4,4 lần. Trong đó, 2 đơn vị Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và BSR có doanh thu hợp nhất cả năm hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị năm 2023. Các đơn vị như PVOIL, PVNDB, PVCFC, PVTrans, PVChem đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành doanh thu theo kế hoạch quản trị năm 2023.

Dự kiến, trong trường hợp thị trường cuối năm thuận lợi, cầu các sản phẩm tăng mạnh, cùng với dự báo giá dầu thuận lợi thì tổng doanh thu các đơn vị trung và hạ nguồn ước cả năm đạt trên 560 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 60% tổng doanh thu toàn Tập đoàn. Điều này cho thấy vị trí, vai trò và đóng góp lớn của các đơn vị trung và hạ nguồn trong hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn.

Theo nhận định của các chuyên gia, trong bối cảnh các yếu tố thị trường cùng nhu cầu 3 tháng cuối năm 2023 tăng mạnh và giá trị trường thuận lợi, tăng cao so với bình quân 9 tháng đầu năm thì việc hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2023 của các đơn vị trung và hạ nguồn là khả thi, do dư địa để phát triển sâu rộng của các đơn vị trung và hạ nguồn trong chuỗi giá trị liên kết của ngành Dầu khí là rất lớn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, các đơn vị cần tăng cường các giải pháp kỹ thuật, nâng cao hiệu suất, gia tăng sản lượng sản xuất; nêu rõ những đề xuất, kiến nghị, chủ động đề xuất các giải pháp phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, vướng mắc nhằm cùng Tập đoàn hoàn thành cao nhất các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

cfc.jpg
Công ty PVCFC đạt kỷ lục về sản lượng sản xuất 958 nghìn tấn urê trong năm 2023

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đánh giá, những kết quả mà các đơn vị trung và hạ nguồn đạt được trong 9 tháng qua đã đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn.

Theo Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng, trong những tháng cuối năm và chuẩn bị cho những năm tiếp theo, các đơn vị trung và hạ nguồn cần tập trung đánh giá rõ các dư địa còn lại, tận dụng nắm bắt cơ hội mở rộng thị trường; tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu ngay khi có cơ hội.

Cùng với việc nỗ lực gia tăng liên kết chuỗi thúc đẩy các nguồn lực sẵn có, các đơn vị cũng cần đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng lợi thế về vốn, gia tăng doanh thu tài chính, đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị phần; phát huy vai trò dẫn dắt và vị thế của các đơn vị đầu lĩnh vực, đầu khối.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu các đơn vị tập trung vào các giải pháp nhằm tăng công suất tối ưu trong điều kiện cho phép, song song bảo đảm vận hành nhà máy an toàn, tối ưu công nghệ, bảo dưỡng, tăng sản lượng góp phần gia tăng sản lượng sản xuất, bám sát mục tiêu kế hoạch quản trị được giao./.

Cùng chuyên mục
Lĩnh vực trung và hạ nguồn đóng góp trên 60% doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí