luat dau thau sua doi

Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi)
(BKTO) - Sáng 23/6, với 460/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 93,12% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).
  • (BKTO) - Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) được xây dựng dựa trên 5 nhóm chính sách và đã có nhiều thay đổi so với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 nhằm đảm bảo tính cụ thể và thống nhất với các quy định pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, một số nội dung và quy định trong Dự thảo Luật cần được cân nhắc thêm để đảm bảo tính hoàn thiện và khả thi khi Luật có hiệu lực.
  • (BKTO) - Theo các chuyên gia, tại Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), bên cạnh các quy định mới góp phần giải quyết các hạn chế, bất cập trong Luật hiện hành thì cũng còn một số quy định chưa phù hợp, vẫn tạo nên những vướng mắc có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp.
  • (BKTO) - Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã được chỉnh lý nhiều điều, khoản để luật hóa, giải quyết các khó khăn, vướng mắc đang được dư luận quan tâm về vấn đề mua thuốc, trang thiết bị y tế. Đây cũng là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
  • Kỳ vọng tháo gỡ “điểm nghẽn” trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế
    một năm trước Chính trị
    (BKTO) - Nhấn mạnh việc cần xem thuốc, vật tư y tế là hàng hóa đặc biệt vì liên quan trực tiếp đến tính mạng người bệnh, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi Luật Đấu thầu lần này cần có những quy định cụ thể, khắc phục những bất cập, “điểm nghẽn” trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế.