Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và đầu tư nước ngoài giai đoạn mới

(BKTO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành 2 Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.

3(1).jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chỉ thị nêu rõ, để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phấn đấu cơ bản hoàn thành các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, vai trò của quy hoạch đối với phát triển kinh tế - xã hội; xác định công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, thực hiện kịp thời, hiệu quả phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Bám sát, đánh giá đúng tình hình, tăng cường năng lực dự báo, chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình lập các quy hoạch theo quy định tại Nghị quyết số 61/2022/QH15 đảm bảo tiến độ, tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quy hoạch; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực để triển khai theo dõi, đánh giá, thực hiện quy hoạch; kiên quyết chống tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách trong công tác quy hoạch; quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch.

Các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra là hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường trách nhiệm và phối hợp triển khai công tác quy hoạch…

1(2).jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chuẩn bị các điều kiện tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút và nâng cao chất lượng, hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy nhanh việc tổ chức lập, thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo phương pháp tích hợp để định hướng, sắp xếp, tổ chức về mặt không gian, tạo cơ hội phát triển nhanh và bền vững.

Các Bộ, ngành khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật chuyên ngành, theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các Bộ, ngành, giữa Chính phủ, các Bộ, ngành với chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước và bảo đảm khả thi, phù hợp với năng lực thực hiện của cơ quan được phân cấp; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư - kinh doanh. Kiên quyết cắt bỏ thủ tục hành chính không cần thiết, làm tăng chi phí tuân thủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo khả năng xây dựng Luật Đầu tư mạo hiểm; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn làm nhà cung ứng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong một số ngành, lĩnh vực.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xây dựng giải pháp thu hút đầu tư, hỗ trợ khác ngoài thuế, không trái với quy định và cam kết quốc tế trên tinh thần hài hòa lợi ích các bên, khuyến khích các nhà đầu tư hiện hữu cũng như các nhà đầu tư mới, bảo đảm ứng xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp…/.

Cùng chuyên mục
 • Đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, thúc đẩy phát triển du lịch
  6 tháng trước Kinh tế
  (BKTO) - Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch, kinh doanh, thương mại và đầu tư...
 • Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3 toàn quốc về chuyển đổi số
  6 tháng trước Kinh tế
  (BKTO) - Với sự nỗ lực trong nhiều năm qua, kết quả chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh rất đáng ghi nhận. TP. Hồ Chí Minh hiện nằm trong top 200 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu. TP. Hồ Chí Minh hiện xếp thứ 3 toàn quốc về chuyển đổi số. Năm 2022 là năm đầu tiên TP. Hồ Chí Minh đánh giá mức độ đóng góp của kinh tế số và GRDP là 15,3%.
 • Khơi thông gói hỗ trợ lãi suất 2%
  6 tháng trước Ngân hàng - Tín dụng
  (BKTO) - Nhiều nguyên nhân khiến việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% chưa được như kỳ vọng. Trong khi các chuyên gia đề xuất điều chuyển nguồn vốn này sang các chương trình hỗ trợ khác thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục hối thúc các nhà băng đẩy mạnh triển khai gói hỗ trợ để “giải ngân thêm đồng nào tốt đồng đó”.
 • Tiếp tục thúc đẩy đàm phán giá điện chuyển tiếp
  6 tháng trước Kinh tế
  (BKTO) - Chiều 26/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã trao đổi thông tin với báo chí về tình hình cung ứng điện, việc đàm phán giá điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp và huy động nguồn điện, trong đó có nhập khẩu từ nước ngoài.
 • Cử tri kiến nghị làm rõ cách tính giá điện sinh hoạt
  6 tháng trước Kinh tế
  (BKTO) - Cử tri cho rằng, việc tăng giá điện sinh hoạt do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ lớn kéo dài và do tổn thất của điện năng là chưa phù hợp.
Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và đầu tư nước ngoài giai đoạn mới