NHÂN LỰC

Huy động nhân lực hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3
(BKTO) - Các Dự án thành phần của Dự án đường dây 500kV mạch 3 tính đến đầu tháng 6/2024 đã đạt được nhiều chuyển biến nhưng cần huy động thêm nhiều nhân lực hỗ trợ thi công.