Quốc hội “chốt” nâng thời hạn thị thực lên 90 ngày, có giá trị nhiều lần

(BKTO) - Sáng 24/6, với 470/475 đại biểu (bằng 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội) biểu quyết tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã chính thức được Quốc hội thông qua.

240620230821-cqh_5826.jpg
Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: VPQH

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật này trước khi các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, có nhiều ý kiến về thời hạn và giá trị của thị thực.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã rà soát, chỉnh lý các quy định về thời hạn của thị thực để thống nhất thay đổi cách tính “tháng” bằng tính “ngày”, trường hợp thời hạn 12 tháng được tính là 01 năm. Còn thị thực có giá trị nhiều lần là loại thị thực cấp cho người nước ngoài, được sử dụng để nhập xuất cảnh Việt Nam nhiều lần trong thời hạn của thị thực.

Về thời hạn của thị thực, Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Thị thực ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày.

Thị thực ký hiệu HN (cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo), DL (cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam), EV (thị thực điện tử) có thời hạn không quá 90 ngày.

Thị thực ký hiệu VR (cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác) có thời hạn không quá 180 ngày.

Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2, TT có thời hạn không quá 01 năm.

Báo cáo của UBTVQH nêu rõ, Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung chính sách thị thực điện tử theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh (nâng thời hạn lên không quá 90 ngày, có giá trị nhiều lần, giao Chính phủ quyết định các nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp thị thực điện tử).

Đặc biệt, với thủ tục đơn giản, thuận tiện, minh bạch, nhanh chóng, người nước ngoài không phải đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, không phải làm thủ tục đề nghị cấp thị thực qua khâu trung gian, sẽ ưu tiên lựa chọn thị thực điện tử khi có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam.

Về mở rộng các nước có công dân được cấp thị thực điện tử và các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, một số ý kiến nhất trí quy định mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước và vùng lãnh thổ; đề nghị Chính phủ rà soát, bổ sung danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử và các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo bổ sung vào tài liệu gửi Quốc hội Dự thảo Nghị quyết về danh sách các nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Ngay sau khi Luật được thông qua và có hiệu lực Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết để kịp thời triển khai trong thực tiễn.

Về nâng thời gian cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu từ 15 ngày lên 45 ngày, có một số ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ của quy định 45 ngày; đề nghị tăng lên 60 hoặc 90 ngày.

UBTVQH cho rằng, việc nâng thời hạn đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày là đạt mức trung bình trong khu vực, qua đó sẽ nâng cao tính cạnh tranh trong khu vực của Việt Nam trong thu hút du khách; tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch quốc tế. Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên như Dự thảo Luật do Chính phủ trình.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Giấy tờ xuất nhập cảnh đã cấp cho công dân trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ xuất nhập cảnh.

Cùng chuyên mục
Quốc hội “chốt” nâng thời hạn thị thực lên 90 ngày, có giá trị nhiều lần