Tăng cường đôn đốc, tận dụng tốt quan hệ phối hợp để nâng cao kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán, cũng như tận dụng tốt quan hệ phối hợp công tác, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VII đã tích cực hỗ trợ địa phương trong việc chấp hành thực hiện kiến nghị kiểm toán. Nhờ đó, kết quả thực hiện kiến nghị đạt cao, điển hình như cuộc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Lào Cai; Chuyên đề hoạt động quản lý môi trường tại các Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

dsc_4762.jpg
KTNN khu vực VII chú trọng nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, đôn đốc trong thực hiện kiến nghị kiểm toán. Ảnh: N.Lộc

Kịp thời đôn đốc, hỗ trợ đơn vị thực hiện kiến nghị

Theo lãnh đạo KTNN khu vực VII, xác định công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán là nhiệm vụ quan trọng được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, đơn vị đã nỗ lực thực hiện công tác này đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao với việc các địa phương, đơn vị được kiểm toán do KTNN khu vực VII phụ trách kiểm toán ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Đặc biệt, sau khi kết thúc kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán, KTNN khu vực VII đã giao nhiệm vụ cho các bộ phận có chức năng theo dõi, đôn đốc các đơn vị được kiểm toán tập trung triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán ngay từ sớm. Nhờ sự vào cuộc tích cực, kịp thời này, các đơn vị được kiểm toán đã cơ bản chấp hành tốt, thu xếp các nguồn lực để thực hiện kiến nghị sớm nhất có thể.

Điển hình như cuộc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Lào Cai; Chuyên đề hoạt động quản lý môi trường tại các Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (gọi chung là Cuộc kiểm toán). Theo đó, kết quả thực hiện kiến nghị Cuộc kiểm toán đã đạt 97% trong tổng số kiến nghị kiểm toán. Trong đó, các khoản tăng thu ngân sách đạt 100%; các khoản giảm chi ngân sách đạt 97% và nhiều kết quả nổi bật khác.

“Đây là con số tương đối cao, trong bối cảnh tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của các địa phương, đơn vị nói chung còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19” - lãnh đạo Phòng Tổng hợp (KTNN khu vực VII) cho biết.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị đối với Cuộc kiểm toán, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII Huỳnh Hữu Thọ cho biết, đối với các kiến nghị chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa triệt để, KTNN khu vực VII sẽ phối hợp với địa phương, đơn vị được kiểm toán làm rõ, để đưa ra đánh giá, đề xuất hướng xử lý phù hợp, đảm bảo theo đúng yêu cầu của kết luận, kiến nghị, trên tinh thần động viên đơn vị thực hiện tốt các kiến nghị. “Các nội dung còn vướng mắc đều được lãnh đạo địa phương, đơn vị được kiểm toán trao đổi và được KTNN khu vực VII lí giải kịp thời, thỏa đáng” – Phó Kiểm toán trưởng cho biết.

Trong khi đó, nhấn mạnh việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN là trách nhiệm của địa phương và các đơn vị được kiểm toán, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai Ngô Đức Ảnh cho biết, ngay sau khi có Báo cáo kiểm toán, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính đôn đốc các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị. Tuy nhiên, vì nhiều lí do nên đến nay, một số kiến nghị vẫn chưa được thực hiện triệt để. Đơn cử, theo kiến nghị kiểm toán, UBND huyện Văn Bàn có trách nhiệm nộp trả Quỹ Phát triển đất tỉnh hơn 1,56 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị cho biết do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong quá trình bán đấu giá và thu tiền sử dụng đất, số tiền thu được UBND huyện đã tập trung ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng và các công trình tạo quỹ đất và và bố trí cho các công trình quyết toán, chưa bố trí được nguồn để trả cho quỹ phát triển đất tỉnh.

Tiếp tục đôn đốc, tận dụng quan hệ phối hợp để thúc đẩy thực thi các kiến nghị kiểm toán

Theo đó, trên cơ sở rà soát kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, KTNN khu vực VII tiếp tục đưa ra các kiến nghị đối với địa phương nhằm hướng tới thực hiện triệt để kiến nghị kiểm toán năm 2021 nói riêng và các kiến nghị kiểm toán tồn đọng nói chung; đồng thời duy trì tốt mối quan hệ phối hợp trong công tác kiểm toán, thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Cụ thể, đối với Cuộc kiểm toán, KTNN khu vực VII đề nghị UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị của KTNN đang thực hiện và chưa thực hiện, trong đó lưu ý tập trung chỉ đạo thực hiện các kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể và các kiến nghị xử lý tài chính còn tồn đọng.

Cùng với việc đôn đốc địa phương thực hiện nghiêm kiến nghị kiểm toán, KTNN khu vực VII cũng tích cực trao đổi, lắng nghe ý kiến của địa phương, đơn vị đối với các kiến nghị tồn đọng kéo dài trước đó. “Đối với các kiến nghị còn vướng mắc không thực hiện được do các nguyên nhân khách quan, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị rà soát báo cáo để trình xin ý kiến của lãnh đạo KTNN xem xét xử lý theo quy định” - lãnh đạo KTNN khu vực VII cho biết.

       KTNN khu vực VII luôn tranh thủ và tận dụng tốt quan hệ phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND tỉnh theo nội dung Quy chế phối hợp đã ký kết để đề nghị địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Kiểm toán trưởng Ngô Minh Kiểm -

Theo Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII Ngô Minh Kiểm, những kết quả đạt được trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán có đóng góp không nhỏ từ quan hệ phối hợp công tác giữa KTNN với các địa phương, trong đó có tỉnh Lào Cai; đồng thời khẳng định, KTNN khu vực VII sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, từ đó mang lại lợi ích cho các bên, giúp các bên hoàn thành nhiệm vụ, theo chức năng, quyền hạn được giao.

Cũng theo Kiểm toán trưởng Ngô Minh Kiểm, trong khuôn khổ Quy chế phối hợp đã được ký kết, KTNN khu vực VII cũng tranh thủ sự hỗ trợ của Thường trực HĐND để thúc đẩy việc thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt kết quả cao. Theo đó, KTNN khu vực VII đã đề nghị HĐND tỉnh Lào Cai đưa vào chương trình giám sát nội dung thực hiện kiến nghị của của KTNN đối với các đơn vị của tỉnh nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong quản lý sử dụng tài chính công, góp phần thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Cùng chuyên mục
Tăng cường đôn đốc, tận dụng tốt quan hệ phối hợp để nâng cao kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán