Thái Bình đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số

(BKTO) - Thái Bình đang đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030).

kien-xuong.jpg
Công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Ảnh: Báo Thái Bình

Thời gian qua, Thái Bình tập trung đầu tư hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số; xây dựng nguồn nhân lực và hệ thống an toàn, an ninh mạng để đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là trên 3 lĩnh vực chính gồm: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trong chính quyền số, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ lệ văn bản điện tử ký số, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tỉnh đã triển khai các hệ thống, nền tảng phục vụ chính quyền số như: Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh (IOC).

Lĩnh vực kinh tế số có bước phát triển mạnh mẽ. Tổng doanh thu doanh nghiệp số năm qua đạt 1.200 tỷ đồng, doanh thu thương mại điện tử đạt 100 tỷ đồng. Hoạt động giao dịch thương mại điện tử được đẩy mạnh, giúp các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Lĩnh vực xã hội số phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội và việc cấp căn cước công dân.

Ngoài ra, trong lĩnh vực chuyển đổi số, Thái Bình còn xây dựng thành công và triển khai hiệu quả phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, trang thông tin “Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp” trên ứng dụng zalo…

Đề án 06 có 42 nhiệm vụ, đến nay, tỉnh đã hoàn thành 19 nhiệm vụ và đang triển khai thực hiện 23 nhiệm vụ.

Trong đó, Thái Bình đang đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, đẩy mạnh việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp để khám chữa bệnh, cập nhật thông tin tiêm chủng, cấp hộ chiếu vắc xin và triển khai cấp giấy khám sức khỏe điện tử. Tập trung phát triển công dân số, đặc biệt là việc cấp căn cước công dân gắn chip gắn với cấp tài khoản định danh điện tử.

ct-than.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận yêu cầu: Khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, cán bộ tiếp dân tuyệt đối không được yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú. Ảnh: Báo Thái Bình

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 và hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 của tỉnh - nhấn mạnh: Để đẩy mạnh chuyển đổi số,  các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, áp dụng thường xuyên việc họp và làm việc theo hình thức trực tuyến.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số và Tổ Công tác Đề án 06 của tỉnh trong năm 2023, bám sát nội dung chủ đề chuyển đổi số của năm 2023 là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”.

Về triển khai Đề án 06, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố quán triệt sâu sắc đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về 7 quan điểm chỉ đạo, 5 mục tiêu trong Đề án 06 để thực hiện hiệu quả 12 nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023.

Giao Công an tỉnh tham mưu cho tỉnh ban hành chỉ thị về triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, triển khai mô hình điểm về dịch vụ công trực tuyến ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo về triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử, chỉ đạo công an cấp xã tiếp tục làm sạch dữ liệu dân cư theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh: Cần chỉ đạo và quán triệt 100% cán bộ tiếp dân sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định. Khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, cán bộ tiếp dân tuyệt đối không được yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú./.

Cùng chuyên mục
Thái Bình đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số