THUẾ SUẤT

Cân nhắc việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với phân bón
(BKTO) - Thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% đối với mặt hàng phân bón có thể tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp.