TIỀN THUÊ ĐẤT

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023
(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.