tieu du an

Tiểu dự án TP. Vĩnh Long: Nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, mục tiêu và hiệu quả đầu tư
(BKTO) - Kiểm toán Tiểu dự án TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Dự án), thuộc Dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đánh giá, việc chậm tiến độ triển khai Dự án, lập kế hoạch vốn chưa phù hợp với khả năng thực hiện cùng với những hạn chế, sai sót trong các khâu thực hiện nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, mục tiêu và hiệu quả đầu tư Dự án.