tieu du an

Hơn 300 dự án, tiểu dự án tại 48 địa phương giải ngân vốn đầu tư công là 0%
(BKTO) - Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 4848/BTC-ĐT gửi ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) do địa phương quản lý.