Triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

(BKT) Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2022.                
   

Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2022. Ảnh: Chính phủ

   

Quyết liệt, mạnh mẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19.

Các Bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

Khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022, số 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022, số 290/CĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; thành lập các Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 08/4/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Rà soát, kiên quyết, nhất quán điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn theo chủ trương của Chính phủ.

Công bố kịp thời giá và chỉ số giá các loại vật liệu xây dựng hàng tháng phù hợp với tình hình thực tế; kiểm tra, kiên quyết xử lý hành vi đầu cơ, nâng giá, ép giá vật liệu xây dựng.

Khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án trọng điểm khác.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ.

Các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả hàng hóa, điều hành, bình ổn giá phù hợp; bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng hóa, cân đối về điện, xăng dầu; kiểm tra, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án về nguồn và lưới điện, chủ động phương án sản xuất, vận hành hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong mùa cao điểm nắng nóng sắp tới.

Công khai đơn vị chưa giải ngân vốn ngân sách nhà nước đến ngày 31/3/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương chủ động rà soát, tổng hợp, đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của các Bộ, cơ quan, địa phương đến ngày 31/3/2022 chưa phân bổ hết cho các Bộ, cơ quan, địa phương khác đã có dự án và nhu cầu bổ sung vốn theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ; trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lý do và phương án xử lý phù hợp, khả thi, bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo yêu cầu, kế hoạch.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông liên quan công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương, địa phương năm 2022, chưa giải ngân (0%) kế hoạch đầu tư vốn NSNN đến ngày 31/3/2022 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong tháng 5/2022.

Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội về Dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp sử dụng tài khoản tạm thu tại các ngân hàng thương mại để thực hiện thu phí, lệ phí nhằm kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết hoàn trả phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, DN trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình thị trường tiền tệ để tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân.

Có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi việc gia tăng nợ xấu, sở hữu chéo của ngân hàng thương mại và cần có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và không để bị phá sản, đổ vỡ ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ, tài khóa; có giải pháp phục hồi hiệu quả và phát triển thị trường vốn mạnh mẽ, an toàn, bền vững, lành mạnh.

Ngoài ra, Nghị quyết còn nêu các nội dung quan trọng khác như: Hỗ trợ DN tiếp cận nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh; rà soát những quy định bất cập của pháp luật đầu tư công; nghiên cứu, đề xuất nâng mức dự trữ xăng dầu; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng; tổ chức thành công SEA Games 31 với hình ảnh Việt Nam an toàn, mến khách…/.
HỒNG NHUNG

Cùng chuyên mục
Triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội