168 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XIII

Sáng 02/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc.
HẢI LY - HOÀNG YẾN - THANH TRANG | 02/12/2023 23:23
Thời sự