Xây dựng kế hoạch hợp tác hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước

Sáng 24/11, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) về thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Vụ HTQT cùng toàn thể công chức của Vụ.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 24/11/2023 14:10
Thời sự