Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách và Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Chiều 30/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán việc quản lý, sử dụng các Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, giai đoạn 2020 - 2022” với sự tham dự của 87 đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc KTNN.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 30/11/2023 19:20
Thời sự