2020

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2020-2022: Kiến nghị các địa phương chấn chỉnh, khắc phục nhiều thiếu sót
Thông qua hoạt động kiểm toán, các đơn vị của Kiểm toán nhà nước (KTNN) chỉ rõ, cùng với vấn đề rất nóng hiện nay là việc thực hiện các quy định trồng rừng thay thế còn nhiều bất cập, thực tế cũng cho thấy đang tồn tại không ít những thiếu sót, hạn chế khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2020-2022.