ACCA

Thận trọng ứng dụng và tận dụng lợi ích của trí tuệ nhân tạo
(BKTO) - Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) vừa qua có bài viết kêu gọi các tổ chức, hiệp hội và các kế toán viên, kiểm toán viên cần thay đổi tư duy đối với trí tuệ nhân tạo (AI) để tận dụng những lợi ích của công nghệ này.