bhxh bhyt bhtn

Nghệ An: Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng gần 34 nghìn người trong năm 2023
(BKTO) - Tính đến hết tháng 12/2023, tỉnh Nghệ An có 3.024.577 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong đó có 2.911.787 người tham gia BHYT, tăng 33.924 người so với cuối năm 2022, đạt tỷ lệ bao phủ 93% dân số.