Bình Định: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 32,32%

(BKTO) - Tin từ Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định cho biết, tổng kế hoạch vốn năm 2023 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 7.630.637 triệu đồng; Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh giao là 9.602.464 triệu đồng (trong đó, vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 là 677.269 triệu đồng, vốn năm 2023 là 8.925.195 triệu đồng).

binh-dinh.jpg
Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đến hết năm 2023 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Ảnh minh họa

Đến ngày 30/6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt 32,32%. Trong đó, giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt 27,2%; vốn trung ương hỗ trợ đạt 53,21%; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 30,48%; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 24,1%; vốn hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai đạt 68,87%; vốn nước ngoài (ODA) đạt 42,96% kế hoạch năm.

Dự kiến đến ngày 30/9, giá trị giải ngân chung nguồn ngân sách tỉnh quản lý là 62,82% và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý trong năm 2023.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 tỉnh Bình Định đăng ký thực hiện là 6.756,421 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) 1.205,365 tỷ đồng; vốn nước ngoài (vốn ODA) 334,854 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 5.216,202 tỷ đồng.

Trong đó, đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ước sẽ thực hiện giải ngân 60% kế hoạch và đến ngày 31/01/2024 giải ngân 100% kế hoạch. Với các Chương trình mục tiêu quốc gia: Đến ngày 30/9, ước sẽ thực hiện giải ngân 71,49% kế hoạch và đến 31/01/2024 giải ngân 100% kế hoạch được giao.

Để hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2023, ngay từ đầu năm UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi các chủ đầu tư yêu cầu cam kết cụ thể từng mốc thời gian giải ngân để đảm bảo đến hết năm 2023 phải đạt mức thanh toán 100% kế hoạch vốn được giao.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2023, trong đó đưa ra các mục tiêu, yêu cầu quy định mức giải ngân theo từng mốc thời gian cho từng nhóm công trình cụ thể./.

Cùng chuyên mục
Bình Định: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 32,32%