tinh binh dinh

Bình Định: Tỷ lệ giải ngân vốn ODA đạt 65,72%
(BKTO) - 9 tháng năm 2023, tỉnh Bình Ðịnh đã giải ngân 153,109 tỷ đồng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đạt 65,72% kế hoạch vốn được giao, cao hơn so với bình quân chung của cả nước (48%).