Bình Thuận: Tăng cường tuyên truyền, đối thoại để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị làm việc với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Phan Thiết ngừng tham gia BHXH nhưng vẫn còn hoạt động nhằm tuyên truyền, khai thác, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)...

hn1_20231027093309am.jpg
Hội nghị làm việc với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Ảnh: BHXH tỉnh Bình Thuận

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Đình Chất, thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều đơn vị khó khăn trong sản xuất kinh doanh phải đóng cửa, tạm ngưng hoạt động, đồng nghĩa với việc dừng đóng BHXH, BHYT cho người lao động, để nợ BHXH kéo dài...

Thực tế cho thấy, sau đại dịch Covid-19, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trở lại nhưng không đăng ký, không tiếp tục tham gia BHXH, BHYT cho người lao động. Việc làm này vi phạm các quy định của Bộ Luật lao động, Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật BHYT, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên của các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh đã tuyên truyền, quán triệt chính sách pháp luật về lao động, việc làm; phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia, đóng BHXH, BHYT bắt buộc; các quyền lợi của đơn vị và của người lao động khi tham gia, đóng BHXH, BHYT bắt buộc; các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT và hành vi bị nghiêm cấm; xử lý vi phạm khi đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động; đồng thời, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động trong diện phải tham gia; khắc phục tiền BHXH, BHYT chưa đóng (nếu có) theo quy định của pháp luật…

Qua ý kiến tham luận tại Hội nghị, nhiều đơn vị sử dụng lao động cho rằng, họ đã ý thức hơn về việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật BHXH, BHYT và sẽ phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội tại địa phương.

Để thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia năm 2023, thời gian qua, BHXH tỉnh Bình Thuận luôn chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn, hội, cấp chính quyền đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, BHXH tỉnh xác định cụ thể nhóm đối tượng phải vận động, trong đó gồm các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, người đang sinh sống tại địa phương hay người của địa phương đã đi làm ăn xa,… 

Trong đó, BHXH tỉnh luôn chủ động trong việc tuyên truyền, để người dân hiểu về tính ưu việt, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT, BHXH; giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp với quan điểm “lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”../. 

Cùng chuyên mục
Bình Thuận: Tăng cường tuyên truyền, đối thoại để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội