chu tich quoc hoi vuong dinh hue

Nâng tầm kết nối chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác Việt Nam - Trung Quốc
(BKTO) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Việt Nam - Trung Quốc nâng tầm kết nối chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác hai nước, trọng tâm là thúc đẩy hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa...