GIAO BAN

Gấp rút hoàn thành nhiệm vụ, gắn với chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước
(BKTO) - Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN), đồng thời đảm bảo tiến độ, chất lượng hoạt động kiểm toán, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ để không xảy ra sai sót, rủi ro, gây ảnh hưởng đến uy tín của Ngành.