Tập trung kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh rủi ro, tham nhũng

(BKTO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tại cuộc họp giao ban công tác toàn Ngành tháng 8/2023, khi đề cập đến việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2023 và xây dựng KHKT năm 2024.

dsc_2384.jpg
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.Lộc

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 7/2023 do Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Lưu Trường Kháng trình bày, các đơn vị trong toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý theo tiến độ; tích cực tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành gửi lấy ý kiến; phối hợp cung cấp kịp thời các báo cáo, tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, các đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn KTNN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028...

Đối với công tác kiểm toán, tính đến 20/7/2023, toàn Ngành đã tổ chức xét duyệt 96 KHKT, triển khai 90 đoàn kiểm toán, kết thúc 48 đoàn kiểm toán, xét duyệt 66 dự thảo Báo cáo kiểm toán và phát hành 41 Báo cáo kiểm toán.

KTNN cũng đã ban hành công văn gửi các đơn vị trong Ngành về triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021; công văn về việc tổ chức xây dựng Báo cáo ý kiến trình Quốc hội và tham gia thảo luận, thẩm tra về dự toán NSNN năm 2024; ban hành công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cung cấp thông tin tài liệu về dự toán NSNN năm 2024.

dsc_2402.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.Lộc

Đặc biệt, KTNN tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán năm 2023 theo kế hoạch đề ra; ban hành báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 gửi các đơn vị theo quy định; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm toán liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

KTNN cũng tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về NSNN năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023 trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao - du lịch, thông tin - truyền thông, tín ngưỡng - tôn giáo, thanh niên - trẻ em theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; triển khai kiểm toán Đoàn kiểm toán 02 vụ việc theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng KTNN; cung cấp hồ sơ, tài liệu, báo cáo kiểm toán cho các cơ quan liên quan...

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ và đào tạo; xây dựng văn bản pháp luật và văn bản quản lý; hợp tác quốc tế; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; công nghệ thông tin... tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Tại cuộc họp, các ý kiến đã tập trung trao đổi, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian qua; đồng thời đề xuất giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm toán trong tháng 8 và các tháng tiếp theo; góp ý về việc xây dựng KHKT năm 2024... 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2023, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

         Thông qua hoạt động kiểm toán để thể hiện được uy tín, tiếng nói và hình ảnh của KTNN, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển của đất nước. Do đó, các vấn được lựa chọn phải sát với thực tiễn cuộc sống, phải trúng, đúng, xứng tầm với vị trí, vai trò của KTNN

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn

Đánh giá KHKT năm 2023 đã cơ bản lựa chọn được các chủ đề kiểm toán phù hợp, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán; quyết tâm làm rõ, đi sâu vào những vấn đề dễ phát sinh rủi ro, có nguy cơ cao trong quá trình thực hiện kiểm toán và kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét quyết định đối với những vấn đề phát sinh. 

Tổng Kiểm toán đặc biệt nhấn mạnh việc hoàn thành công tác tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của các KTNN chuyên ngành, khu vực để xây dựng "Báo cáo việc thực hiện kết luận, kiến nghị KTNN đối với niên độ NSNN năm 2021, 2022 và năm 2019 trở về trước đến 31/3/2023" nhằm phục vụ tốt Phiên giải trình "Việc thực hiện kết luận, kiến nghị KTNN đến hết niên độ NSNN năm 2021".

Cùng với đó, các đơn vị cần tập trung xây dựng KHKT năm 2024 theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 613/KTNN-TH ngày 16/6/2023. 

Lưu ý cụ thể về vấn đề này, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị chủ động đề xuất chủ đề kiểm toán, căn cứ vào đó, lãnh đạo KTNN sẽ xem xét quyết định. Đối với những nội dung kiểm toán chuyên đề, “đây là nhiệm vụ chung của toàn Ngành và các đơn vị phải có trách nhiệm tham gia, nếu được yêu cầu” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Trong quá trình thu thập thông tin, lựa chọn chủ đề kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị bám sát vào các vấn đề dễ xảy ra rủi ro, tham nhũng; những vấn đề được dư luận quan tâm và phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng định hướng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030./.

Cùng chuyên mục
Tập trung kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh rủi ro, tham nhũng