KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Nhiều địa phương chậm phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở
(BKTO) - Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay vẫn còn nhiều địa phương chậm phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định; một số địa phương phê duyệt hoặc điều chỉnh nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở chưa đầy đủ, chưa theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.