kenh

Báo cáo kiểm toán là kênh rất quan trọng để xây dựng và hoàn thiện nội dung giám sát
(BKTO) - Nhấn mạnh những điểm đổi mới trong hoạt động giám sát của Quốc hội thời gian qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên) đánh giá cao vai trò song hành của KTNN đối với hoạt động giám sát.