KTNN CHUYÊN NGÀNH IB

Phấn đấu hoàn thành tốt cuộc kiểm toán về sử dụng kinh phí cho hoạt động đào tạo của Bộ Công an giai đoạn 2022-2023
(BKTO) - Sáng 15/3, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành Ib tổ chức Tọa đàm về Đề cương kiểm toán chuyên đề về việc chấp hành cơ chế, chính sách và sử dụng kinh phí cho hoạt động đào tạo của Bộ Công an giai đoạn 2022-2023 (Đề cương kiểm toán).