Ngân hàng Nhà nước đốc thúc giảm lãi suất cho vay

(BKTO) - Tổ chức tín dụng  (TCTD) tiếp tục triển khai các giải pháp để giảm lãi suất cho khách hàng nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện nghiêm cam kết giảm lãi suất cho vay.

giam-lai-suat.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

NHNN Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 4985/NHNN-CSTT gửi các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố về việc giảm mặt bằng lãi suất.

Văn bản trên nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ diễn biến thị trường và lãi suất của hệ thống TCTD trong thời gian gần đây, NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Đối với TCTD, thực hiện nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất tiền gửi; niêm yết công khai lãi suất tiền gửi tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của NHNN; tiếp tục triển khai các biện pháp để giảm lãi suất tiền gửi, qua đó tạo dư địa để giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng.

TCTD tiếp tục triển khai các giải pháp để giảm lãi suất cho khách hàng nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện nghiêm cam kết giảm lãi suất cho vay.

Đồng thời, TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022.

Trên cơ sở đó, TCTD tích cực, chủ động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc giảm lãi suất cho vay; đồng thời, thông tin cụ thể cho khách hàng về chính sách giảm lãi suất cho vay để khách hàng biết và tiếp cận chính sách hỗ trợ của TCTD.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến lãi suất trên địa bàn để có giải pháp, đề xuất phù hợp trong việc triển khai chính sách của NHNN; khẩn trương chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác truyền thông các chính sách của NHNN để người dân, doanh nghiệp và TCTD biết và tích cực triển khai./.

Cùng chuyên mục
Ngân hàng Nhà nước đốc thúc giảm lãi suất cho vay