NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH

Điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
(BKTO) - Ngày 28/4, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 65/NQ-CP về việc điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.