Nỗ lực để không còn những kiến nghị kiểm toán bị “treo”

Trước thực trạng nhiều kiến nghị kiểm toán chậm thực hiện, thậm chí bị “treo” trong thời gian dài, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để đảm bảo các kiến nghị được thực hiện đúng, kịp thời; góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 08/05/2024 13:45
Thời sự