Tọa đàm "30 năm phát triển của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) - hành trình và triển vọng"

(BKTO) - Chương trình tọa đàm "30 năm phát triển Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - hành trình và triển vọng" do Báo Kiểm toán thực hiện với sự tham dự của các diễn giả: PGS.TS Đăng Văn Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Chủ tịch Hiệp hội – Chủ tịch Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á; bà Đinh Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MISA.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 07/05/2024 15:00