Hoàn thiện các nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Kiểm toán nhà nước - 30 năm xây dựng và phát triển”

(BKTO) - Chiều 2/5, tại trụ sở KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác tổ chức Hội thảo "Kiểm toán nhà nước - 30 năm xây dựng và phát triển".
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 02/05/2024 17:39