Nỗ lực thực hiện tốt kiến nghị kiểm toán

(BKTO) - Qua công tác kiểm toán, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phát hiện, kiến nghị tỉnh Phú Thọ chấn chỉnh bất cập theo kiến nghị kiểm toán; đồng thời hỗ trợ tỉnh xây dựng dự toán ngân sách địa phương. Ông Đỗ Đình Quyền - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh đã trao đổi về kết quả thực hiện kiến nghị tại địa phương.

do-thi_00_10_41_13_still040.jpg
Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN góp phần vào sự phát triển của địa phương. Ảnh: ST

Thưa ông, qua công tác kiểm toán thời gian qua, KTNN đã phát hiện, chỉ ra sai sót trong công tác quản lý tài chính công, tài sản công của tỉnh. Ông đánh giá thế nào về những kiến nghị của KTNN và tình hình thực hiện kiến nghị của tỉnh đến nay ra sao?

Thời gian qua, với sự vào cuộc của KTNN đã góp phần chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý tài chính công, tài sản công của địa phương. Ngoài kiến nghị xử lý tài chính, KTNN cũng kiến nghị tỉnh chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công; chấn chỉnh trong việc lập dự toán dự phòng ngân sách chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy; chấn chỉnh việc tổ chức thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định…

Ngoài ra, qua kết quả kiểm toán hàng năm, KTNN cũng chỉ ra tình trạng nhiều đơn vị còn sai sót trong việc hạch toán kế toán, kê khai nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN). Nguyên nhân là do thực tế hiện nay, Trung ương ban hành rất nhiều văn bản liên quan đến nghiệp vụ kế toán, kê khai thuế… Nhiều văn bản dễ gây nhầm lẫn, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước lẫn người dân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Trong khi đó, trình độ của đội ngũ kế toán các nơi còn hạn chế, không đồng đều; nhất là khu vực miền núi.

Có thể nói, các kiến nghị được KTNN là xác đáng, thể hiện tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, giúp địa phương nhìn nhận rõ hơn thực trạng công tác quản lý trên nhiều lĩnh vực.

dsc_6337.jpg
Kiểm toán viên KTNN khu vực VII kiểm toán tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: N.Lộc

Các kiến nghị này, địa phương đã và đang chấp hành thực hiện nghiêm túc. Trong đó, đối những kiến nghị trong điều kiện khả năng, tỉnh đã tiếp thu thực hiện ngay. Đơn cử, để nâng cao hiệu quả quản lý, tránh thất thu ngân sách, lãnh đạo tỉnh đã giao Sở Tài chính có giải pháp nâng cao trình độ của kế toán tại các đơn vị sử dụng NSNN (tham gia các lớp, khóa tập huấn về kế toán và quản lý thu NSNN…

Từ sự vào cuộc của các cấp, ngành trong tỉnh, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán được nâng cao dần qua các năm. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán của tỉnh Phú Thọ đạt bình quân 82% trong giai đoạn năm 2018-2022.

Ngành tài chính tỉnh cũng tăng cường tổ chức tuyên truyền có hiệu quả đối với người nộp thuế. Cùng với đó, ngành tài chính cũng đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tại các đơn vị, lĩnh vực dễ xảy ra tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế... nhằm phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn sai sót. 

Với vai trò là đầu mối được tỉnh giao tổng hợp, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị trên địa bàn, Sở Tài chính đã thực hiện nhiệm vụ này ra sao, thưa ông?

Căn cứ Nghị quyết của Trung ương; hướng dẫn của Bộ Tài chính; các nội dung triển khai của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Tài chính đã chủ động bám sát các nội dung để kịp thời tham mưu các cấp có thẩm quyền để đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Theo đó, địa phương xác định việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán nói chung là một tiêu chí để siết chặt kỷ cương tài chính, ngân sách; gắn việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán với trách nhiệm việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan, coi đây là một tiêu chí quan trọng để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị mình.

Điều này còn xuất phát từ chính giá trị, lợi ích mà hoạt động kiểm toán mang lại giúp địa phương nhìn nhận lại công tác quản lý, điều hành, từ đó làm tốt hơn nữa công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

so-tc-phu-tho.jpg

Thông qua việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, cũng như công tác phối hợp của tỉnh với KTNN, trực tiếp là KTNN khu vực VII với Sở Tài chính đã góp phần giúp cho việc xây dựng dự toán ngân sách của tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Đình Quyền

Với vai trò là cơ quan đầu mối trong việc theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện kiến nghị, Sở Tài chính đã thường xuyên rà soát với các đơn vị để cập nhật tình hình triển khai; trao đổi các khó khăn vướng mắc của địa phương, đơn vị với các đoàn, tổ thực hiện kiến nghị để được hướng dẫn, hoặc tháo gỡ. 

Đối với các kiến nghị tồn đọng chưa thực hiện, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, rà soát và đôn đốc thực hiện theo kiến nghị kiểm toán; đồng thời có kiến nghị KTNN xem xét hỗ trợ giải quyết các kiến nghị tồn đọng kéo dài.

Quá trình lập dự toán những năm gần đây của tỉnh Phú Thọ có đổi mới như thế nào để việc lập, giao, phân bổ dự toán thu, chi sát thực tế theo đúng quy định của pháp luật cũng như kiến nghị của KTNN?

Qua kết quả kiểm toán của KTNN vừa qua cũng đánh giá tỉnh Phú Thọ đã có nhiều cố gắng trong quản lý, chỉ đạo, điều hành dự toán NSNN. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, việc quản lý sử dụng nguồn lực NSNN được linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo việc thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, tuân thủ quy định của Luật NSNN, Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... 

Đối với việc xây dựng dự toán năm 2024, ngay sau khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán năm 2024.

Đối với dự toán thu, ngành thuế đã chủ động bám sát các nội dung của ngành; dự báo đúng, đủ và phù hợp với khả năng thu NSNN của thực tế của địa phương.

Đối với dự toán chi, căn cứ các quy định hiện hành về định mức, chế độ chi; căn cứ khả năng cân đối ngân sách Trung ương bổ sung và nguồn lực ngân sách địa phương; Sở Tài chính đã hướng dẫn các đơn vị tổng hợp nhiệm vụ của đơn vị mình để đảm bảo dự toán chi đầy đủ các lĩnh vực: đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; các chính sách an sinh xã hội của địa phương... 

Trân trọng cảm ơn ông! 

Cùng chuyên mục
Nỗ lực thực hiện tốt kiến nghị kiểm toán