NỘP THUẾ

Khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
(BKTO) - UBND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) vừa có công văn về việc khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn.