Sở Thuế vụ Hoa Kỳ cần đẩy nhanh các chương trình hiện đại hóa công nghệ

(BKTO) - Kiểm toán nhà nước Hoa Kỳ (GAO) vừa qua đưa ra một số khuyến nghị đối với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), đặc biệt nhấn mạnh Sở cần hoàn thành việc lập kế hoạch và cải thiện công tác báo cáo cho các Chương trình hiện đại hóa công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan.

GAO đã kiểm toán để xem xét các khoản đầu tư vào CNTT của IRS. Báo cáo của GAO tóm tắt mục tiêu CNTT trong kế hoạch chiến lược của IRS; xác định mức độ Sở cập nhật kế hoạch cho các chương trình hiện đại hóa CNTT; đánh giá kết quả IRS đạt được trong các chương trình hiện đại hóa trong năm tài chính 2022 và 2023.

irs.png
IRS đang tập trung vào mục tiêu đẩy mạnh công nghệ thông tin. Ảnh: ST

Vào tháng 4/2023, IRS ban hành kế hoạch hoạt động chiến lược toàn cơ quan nêu rõ tầm nhìn về việc sử dụng hàng tỷ USD trong Đạo luật giảm lạm phát năm 2022 để chuyển đổi việc quản lý hệ thống thuế và các dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế. Kế hoạch đã xác định 5 mục tiêu, trong đó mục tiêu đẩy mạnh CNTT làm nền tảng cho 4 mục tiêu còn lại.

IRS tuyên bố sẽ sử dụng mục tiêu này để loại bỏ và thay thế các hệ thống cũ cũng như cập nhật ngôn ngữ lập trình, cung cấp cho người nộp thuế công cụ để truy cập dữ liệu và sử dụng các dịch vụ trực tuyến, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư về dữ liệu của người nộp thuế. IRS đã xác định 8 sáng kiến và 38 dự án trọng điểm cho mục tiêu trên, tuy nhiên, danh sách các dự án chưa được công bố đầy đủ.

Qua kiểm toán, GAO nhận thấy, các kế hoạch cho thấy những thay đổi về công việc trong tương lai, các cột mốc quan trọng và những nỗ lực loại bỏ các hệ thống cũ vẫn chưa được cập nhật. IRS cho biết, việc cập nhật các kế hoạch này phụ thuộc vào việc hoàn thành lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược.

Phiên bản đầu tiên của lộ trình này đã được hoàn thành vào tháng 12/2023. Tuy nhiên, lộ trình này không bao gồm mục tiêu về CNTT. IRS cho biết thêm, mục tiêu này sẽ được đưa vào phiên bản thứ 2 của lộ trình.

Liên quan đến chi phí và tiến độ của các chương trình hiện đại hóa CNTT, IRS đã báo cáo việc đạt được hầu hết các mục tiêu hằng quý cho năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, GAO cho rằng những báo cáo này cần được cải thiện hơn bằng cách bổ sung các mục tiêu về chi tiêu ngân sách cũng như hiệu quả hoạt động hằng quý.

Hằng năm, IRS chủ yếu dựa vào hệ thống CNTT để thu hàng tỷ USD tiền thuế, phân phối hàng trăm tỷ USD các khoản tiền hoàn lại và thực hiện sứ mệnh cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Vào tháng 8/2022, Quốc hội đã phân bổ hàng chục tỷ USD cho IRS đến năm tài chính 2031 để tăng cường các dịch vụ dành cho người đóng thuế, hiện đại hóa CNTT cùng nhiều hoạt động khác.

Để hoàn thành lộ trình CNTT, cập nhật các kế hoạch hiện đại hóa và cải thiện báo cáo về tiến trình hiện đại hóa, GAO đưa ra 3 khuyến nghị chính cho IRS. GAO nhấn mạnh, IRS cần hoàn thành lộ trình giúp đạt được các mục tiêu CNTT của kế hoạch chiến lược.

IRS cần hoàn thành kế hoạch cho các chương trình hiện đại hóa của tổ chức bao gồm các cột mốc quan trọng để hoàn thành quá trình hiện đại hóa, mô tả công việc cần thiết để hoàn thành quá trình này và các chi tiết liên quan đến việc cải tiến các hệ thống cũ.

Bên cạnh đó, IRS cần công khai các thông tin bao gồm việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, số liệu về chi phí và tiến độ thực hiện các chương trình. IRS cũng cần công bố về hiệu quả sử dụng ngân sách hằng quý của mỗi năm tài chính và báo cáo về các mục tiêu tổng thể của các chương trình gửi Quốc hội.

IRS đã đồng tình với các khuyến nghị của GAO và cho biết sẽ vạch ra các kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện tốt các khuyến nghị kiểm toán./.

(Theo GAO)

Theo: GAO
Copy Link
Cùng chuyên mục
Sở Thuế vụ Hoa Kỳ cần đẩy nhanh các chương trình hiện đại hóa công nghệ