TÀI SẢN

Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm có tiềm năng tăng trưởng tài sản tốt
(BKTO) - Theo bảng xếp hạng hằng năm do công ty Henley & Partners thực hiện, xét về tiềm năng tăng trưởng tài sản trong thập kỷ tới, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong số các thành phố được chú ý.
  • (BKTO) - Dự thảo Thông tư quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ làm rõ hơn nguyên tắc phân loại của một số nghiệp vụ cấp tín dụng, bổ sung quy định về mua, bán nợ...
  • (BKTO) - 02 doanh nghiệp của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hạ tầng viễn thông phục vụ chuyển đổi số tại các sân bay.
  • (BKTO) - Tổng kiểm kê tài sản công nhằm thống kê tài sản công, làm cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đây cũng là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.