Tăng cường vai trò của các Cơ quan kiểm toán tối cao trong chống tham nhũng

(BKTO) - Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Mỹ Latinh và Caribê (OLACEFS) vừa qua đưa tin, Ủy ban kỹ thuật chuyên ngành về chống tham nhũng xuyên quốc gia của OLACEFS đã quyết định xây dựng một chính sách chống tham nhũng cấp khu vực nhằm tăng cường vai trò của các Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trong lĩnh vực này.

Trước đó, vào tháng 4/2023, các thành viên của Ủy ban đã họp tại Chile để bàn về việc xây dựng chính sách này và xây dựng các cơ chế theo dõi, giám sát kiến nghị sẽ được các SAI thực hiện. Sau đó, dự thảo chính sách chống tham nhũng cũng như các cơ chế để theo dõi kiến nghị đã được thông qua tại cuộc họp của Ban điều hành OLACEFS.

1_20200519141923.png
OLACEFS luôn hướng tới mục tiêu tăng cường liêm chính trong khu vực công. Ảnh ST

Chính sách phòng, chống tham nhũng khu vực thể hiện cam kết của các SAI thành viên OLACEFS với công tác phòng, chống tham nhũng, cũng như với việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

OLACEFS cũng thành lập Nhóm công tác chuyên trách phòng, chống tham nhũng xuyên quốc gia (GTCT), tập trung vào tội phạm môi trường và có nhiều hoạt động hỗ trợ lẫn nhau. Theo đó, từ năm 2021 đến 2022, GTCT đã tiến hành nhiều hoạt động đa dạng. Chủ tịch GTCT là Cơ quan Tổng kiểm soát nhà nước Ecuador, thành viên gồm 17 SAI trong khu vực.

GTCT đã xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hành tốt trong cuộc chiến chống tham nhũng, cung cấp cho các thành viên OLACEFS một bộ chiến lược và quy trình để tăng cường kiểm soát nội bộ, liêm chính công, sự tham gia của công dân và sử dụng các đổi mới công nghệ.

GTCT cũng điều tra mối liên hệ giữa tham nhũng xuyên quốc gia và tội phạm môi trường, đã xuất bản một tài liệu chiến lược về nạn buôn bán động vật hoang dã trong khu vực, các quy định quốc tế liên quan và cách các SAI có thể tăng cường kiểm soát để giúp ngăn chặn hoạt động buôn bán bất hợp pháp này.

Để đối phó với đại dịch Covid-19, GTCT đã khởi xướng một cuộc kiểm toán phối hợp - do Cơ quan Hợp tác phát triển Đức hỗ trợ - trong đó 10 SAI trong khu vực sẽ đánh giá việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các chương trình hỗ trợ công ở quốc gia của họ. GTCT đã tổ chức hội thảo lập kế hoạch và đào tạo cho cuộc kiểm toán từ ngày 10-14/5/2021.

Trong lĩnh vực nâng cao năng lực, GTCT đã dẫn đầu 2 loạt khóa đào tạo cho cộng đồng OLACEFS, với 136 người tham gia, về các quy định quốc tế và chiến lược chống tham nhũng. GTCT hiện đang phát triển khung pháp lý và công nghệ để trao đổi thông tin giữa các SAI, cũng như chứng nhận quốc tế về chống tham nhũng./.

Nguồn: OLACEFS

Cùng chuyên mục
Tăng cường vai trò của các Cơ quan kiểm toán tối cao trong chống tham nhũng