Thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Đây là ý kiến được các đại biểu đề cập, đánh giá tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2024 của Văn phòng Kiểm toán nhà nước (KTNN), diễn ra ngày 26/12.

vp-pho-tong.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng KTNN.

Theo dự thảo báo cáo công tác năm 2023 được trình bày tại Hội nghị, trong năm 2023, Văn phòng KTNN đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ trọng tâm; chất lượng hoạt động của các phòng, ban được nâng lên, từng bước chuyên nghiệp hơn... Nổi bật, Văn phòng đã tham mưu trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành nhiều văn bản quản lý của Ngành; phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN”; nỗ lực khắc phục các khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng các dự án của Ngành; trình lãnh đạo KTNN phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 09 nhiệm vụ hoạt động ứng dụng CNTT của KTNN và dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán; tham mưu, phối hợp làm việc với các UBND tỉnh, thành phố về việc xin đất xây dựng một số trụ sở cơ quan KTNN khu vực.

Công tác thư ký - tổng hợp ngày càng đi vào nền nếp và chuyên nghiệp hơn; đã chủ động tham mưu, đề xuất một số giải pháp cụ thể, phục vụ tốt hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo KTNN, đặc biệt là việc tổng hợp và xây dựng nhiều báo cáo, văn bản quan trọng của Ngành trên các lĩnh vực công tác đảm bảo chất lượng, tiến độ...

Công tác văn thư, lưu trữ, thư viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm, Văn phòng đã hoàn thành các báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác văn thư, lưu trữ của KTNN gửi Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, các công tác đào tạo, xây dựng văn bản, công tác tài chính kế toán, công tác quản lý đầu tư, quản trị... tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực. Những kết quả này đã góp phần hoàn thành kế hoạch công tác chung của toàn Ngành năm 2023. 

Theo lãnh đạo Văn phòng KTNN, có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo KTNN, sự đoàn kết, nỗ lực, đồng sức, đồng lòng của tập thể công chức và người lao động Văn phòng KTNN.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2024, Văn phòng KTNN đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện kế hoạch hoạt động năm 2024 trên tinh thần quyết liệt đổi mới toàn diện hoạt động.

vp-quang-canh.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng được quy định, Văn phòng KTNN sẽ tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ; thực hiện luân chuyển công chức giữa các phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; kiên quyết đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Thực hiện đúng Quy chế làm việc của cơ quan, quy chế làm việc của Văn phòng và các quy trình công việc đã ban hành; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Quy chế dân chủ, tăng cường tính công khai, minh bạch mọi hoạt động của đơn vị.

Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền và triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua do KTNN phát động, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN và các hoạt động khác theo định hướng, chỉ đạo chung của Ngành; đánh giá đúng cán bộ, kịp thời phát hiện và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường khối đoàn kết, thống nhất; chủ động và đẩy mạnh sự phối hợp công tác hiệu quả giữa các phòng, ban thuộc Văn phòng KTNN và các đơn vị trong toàn Ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả công việc...

        Trong bối cảnh nhiệm vụ và công việc được giao rất nặng nề, nhiều đầu việc, Văn phòng KTNN đã nỗ lực thể hiện rõ vai trò diện mạo của cơ quan KTNN.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động và kết quả đơn vị đạt được trong năm 2023.

Nhất trí với dự thảo báo cáo công tác năm 2023 và định hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 của Văn phòng KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý của Văn phòng KTNN thời gian qua và yêu cầu đơn vị cần có giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Đặc biệt, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Văn phòng KTNN rà soát lại các nhiệm vụ năm 2024, nhất là công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, phối hợp tốt với các đơn vị, bộ phận để thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng.

Lưu ý đối với một số công tác như: Thư ký tổng hợp, công tác văn thư lưu trữ, công tác kế toán..., Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu Văn phòng KTNN cần có kế hoạch, giao việc cụ thể cho từng bộ phận. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng công chức, người lao động trong đơn vị đối với nhiệm vụ được giao, phối hợp tốt với các bộ phận, đơn vị trong toàn Ngành.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu cần quan tâm hơn nữa công tác quản lý đầu tư "cần phải quản lý tốt từ sớm, cụ thể và chấp hành nghiêm quy định pháp luật". 

vp-o-khang.jpg
Chánh Văn phòng KTNN Lưu Trường Kháng phát biểu tiếp thu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh và ý kiến góp ý của các đơn vị, Chánh Văn phòng KTNN Lưu Trường Kháng khẳng định toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động đơn vị sẽ khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ được lãnh đạo Ngành giao.

Cùng chuyên mục
Thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước