thue toi thieu toan cau

Hỗ trợ các nhà đầu tư lớn - Việt Nam không thể đứng ngoài “cuộc chơi”
(BKTO) - Việc thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư là cần thiết nhằm tạo sức hấp dẫn, cạnh tranh cho môi trường đầu tư Việt Nam để thu hút các dự án đầu tư mới, cũng như giữ chân các nhà đầu tư hiện hữu khi thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng để đạt mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 150-200 tỷ USD và giai đoạn 2026-2030 khoảng 200-300 tỷ USD.