Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

(BKTO) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh yêu cầu này khi dự và phát biểu tại Hội thảo "Kết nối dữ liệu, thanh toán thông minh thúc đẩy phát triển xã hội" thuộc chương trình "Ngày không tiền mặt năm 2023", ngày 16/6.

b1.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao ngành ngân hàng đã chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách về chuyển đổi số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Chính phủ

Thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến trong xã hội

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ vui mừng tham dự chương trình "Ngày không tiền mặt năm 2023" với chủ đề "Kết nối dữ liệu, thanh toán thông minh thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội" do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện.

Đánh giá cáo sáng kiến "Ngày không tiền mặt", Phó Thủ tướng cho rằng đây là sự kiện quan trọng góp phần tích cực hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ đã được xác định tại Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế; Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025.

Phó Thủ tướng bày tỏ, qua các bài phát biểu, tham luận tại Hội thảo, chúng ta thấy thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến với mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, tạo động lực cho các sự phát triển của các dịch vụ thanh toán số thông minh, góp phần đưa Việt Nam tiến nhanh hơn với một xã hội số trong tương lai.

Sau hai năm triển khai Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, chúng ta ấn tượng về những chỉ tiêu, kết quả đã đạt được như: Tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng đã đạt trên 75%; thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 7,59 tỷ giao dịch với giá trị đạt gần 219,5 triệu tỷ đồng (tăng 89% về số lượng và 32% về giá trị), cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.

Tốc độ tăng trưởng thanh toán kênh di động, kênh internet, mã QR tăng trưởng hàng năm đạt trên 100%... Nhiều dịch vụ ngân hàng được thực hiện hoàn toàn trên kênh số với quy trình, thủ tục đơn giản, nhanh chóng...

Có được kết quả như trên, Phó Thủ tướng đánh giá cao ngành ngân hàng đã chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách về chuyển đổi số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt như: mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử eKYC, Mobile Money…

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương và sự đóng góp quan trọng của các đơn vị truyền thông, báo chí, đặc biệt trong đó có Báo Tuổi trẻ với sáng kiến "Ngày không tiền mặt" được tổ chức liên tục trong 4 năm qua đã truyền tải thông điệp tích cực, góp phần lan tỏa, xây dựng thói quen thanh toán, chi trả bằng phương thức không dùng tiền mặt trong xã hội, giúp người dân hiểu rõ hơn về những lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó tích cực hưởng ứng, thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong sinh hoạt hàng ngày.

c1.jpg
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Chính phủ

Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng - với vai trò quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cùng với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục quán triệt, thống nhất, tổ chức triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế của thời đại; chủ động rà soát, sửa đổi các quy định thuộc thẩm quyền về ứng dụng, chia sẻ dữ liệu trong hoạt động ngân hàng triển khai Đề án 06.

Rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện các quy định về trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và người sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của các bên liên quan.

Thứ hai, triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số.

Đẩy nhanh việc nâng cấp, hiện đại hóa các hạ tầng thông tin dùng chung, hạ tầng thanh toán, hạ tầng thông tin tín dụng; các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh việc thu thập, xử lý, làm sạch dữ liệu, kết nối các hạ tầng tập trung để cho phép khai thác, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực để khai thác, tổng hợp dữ liệu tạo điều kiện cho chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt thành công hơn nữa trong thời gian tới

Thứ ba, ứng dụng, phát triển nhanh, mạnh hơn nữa các sản phẩm, dịch vụ thanh toán dựa trên Internet, thiết bị di động, dữ liệu lớn (Big data), điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI); Mobile Money nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ hành chính công; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, ngành, địa phương.

Thứ tư, tăng cường phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, công tác bảo đảm an ninh, an toàn, minh bạch và tiện lợi trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thông tin cá nhân, tội phạm trên môi trường mạng liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Thứ năm, chú trọng công tác đào đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia chuyên sâu về phân tích, khai thác dữ liệu sử dụng các công nghệ mới như Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo; đào tạo lực lượng cán bộ nắm bắt được tiến bộ khoa học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn.

Thứ sáu, tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền và giáo dục tài chính đến người dân, doanh nghiệp để có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết và tin tưởng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt một cách an toàn, hiệu quả.../.

Cùng chuyên mục
Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt