tinh phu tho

Nỗ lực thực hiện tốt kiến nghị kiểm toán
(BKTO) - Qua công tác kiểm toán, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phát hiện, kiến nghị tỉnh Phú Thọ chấn chỉnh bất cập theo kiến nghị kiểm toán; đồng thời hỗ trợ tỉnh xây dựng dự toán ngân sách địa phương. Ông Đỗ Đình Quyền - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh đã trao đổi về kết quả thực hiện kiến nghị tại địa phương.
  • (BKTO) - Những năm gần đây, tỉnh Phú Thọ thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao trong vùng cũng như cả nước. Ngoài sự nỗ lực của địa phương, kết quả đạt được này còn có đóng góp tích cực của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ Phạm Quang Minh đã chia sẻ điều này với phóng viên Báo Kiểm toán.
  • (BKTO) - Cục Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, nhiều yếu tố tích cực từ hoạt động sản xuất kinh doanh đã tác động lớn đến kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) của địa phương.
  • (BKTO) - Trong những năm qua, Kiểm toán nhà nước (KTNN) luôn triển khai nhiều hoạt động thiết thực để tri ân các thương bệnh binh, các gia đình thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng, những người đã cống hiến xương máu cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.