TỈNH YÊN BÁI

Yên Bái: Vượt 2% chỉ tiêu người nhận chế độ bảo hiểm qua tài khoản ngân hàng
(BKTO) - Đến nay, tỉnh Yên Bái có khoảng 36% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng, 90% người hưởng trợ cấp BHXH một lần; 99% người hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, vượt khoảng 2% so với chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao.
  • (BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong công tác giải quyết chế độ BHXH và quản lý người hưởng chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng người hưởng.
  • (BKT) - Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 41 thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các sở, ban, ngành, địa phương.
  • (BKTO) - Kinh tế số đã và đang thúc đẩy các ngành, lĩnh vực và các địa phương phát triển. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GDP vào năm 2025, các Bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương ban hành, cập nhật kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số.