Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ tham gia trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (ngày 16-18/11)

(BKTO) - Theo văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo đến các đại biểu Quốc hội kết quả xin ý kiến về việc tổ chức hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, trong 5 nhóm vấn đề chất vấn được đưa ra lấy ý kiến để chọn 4 thì nhóm vấn đề tài chính nhận được "số phiếu" cao nhất với hơn 88% lựa chọn.Tiếp đó là nhóm vấn đề về lĩnh vực thông tin truyền thông (hơn 85%), nhóm lĩnh vực ngân hàng (gần 78%), nhóm vấn đề về tòa án (75,6%) và cuối cùng là nhóm vấn đề về lao động thương binh và xã hội (hơn 71%).

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra từ ngày 16-18/11. Ảnh: daibieunhandan.vn

Với kết quả đó, sẽ có 4 vị tư lệnh ngành đăng đàn trả lời chất vấn chính tại Kỳ họp này. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề về công tác quản lý thuế (giải quyết nợ đọng thuế; thanh tra, kiểm tra; chống thất thu thuế, chuyển giá), hải quan, đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững. Giải pháp tăng cường quản lý nợ công an toàn, hiệu quả. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề về việc điều hành chính sách tiền tệ đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tín dụng hợp lý. Hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và giải pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng. Cùng tham gia trả lời chất vấn là Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn sẽ trả lời chất vấn về nhóm vấn đề triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông; về hệ thống dịch vụ truyền thông, việc xã hội hóa các chương trình phát thanh, truyền hình. Giải pháp kiểm soát, hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội và định hướng thông tin, tuyên truyền văn hóa, đạo đức xã hội. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ cùng tham gia trả lời nhóm vấn đề này.

Nhóm vấn đề thứ tư được chất vấn tại Kỳ họp là giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, nhất là công tác xét xử về dân sự, hành chính, các vụ án tham nhũng. Việc nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình chịu trách nhiệm trả lời chính. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Nội vụ, Tư pháp và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Sau các phiên chất vấn trên, Thủ tướng Chính phủ sẽ có báo cáo và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ.

Đ. KHOA
Cùng chuyên mục
Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ tham gia trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (ngày 16-18/11)