Trồng rừng thay thế: Trách nhiệm thuộc về ai?

(BKTO) - Kết quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cùng với câu chuyện của Bình Thuận mới đây đặt ra nhiều vấn đề: Tính khả thi của các cam kết trồng rừng ra sao? Cơ quan nào giám sát việc này? Trường hợp các cam kết trồng rừng thay thế không được thực hiện thì trách nhiệm thuộc về ai? Chính sách trồng rừng thay thế nên thiết kế lại theo hướng nào? Để làm sáng tỏ những câu hỏi này, chúng tôi xin mời quý vị khán giả theo dõi Chương trình Tọa đàm: "Trồng rừng thay thế: Trách nhiệm thuộc về ai?" do Báo kiểm toán thực hiện.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 06/12/2023 10:32