VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ KTNN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022

(BKTO) - Chiều ngày 01/12, tại Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ - KTNN đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021.
anh tuấn test | 06/12/2021 17:06