Xây dựng tiêu chí đánh giá, nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

(BKTO) – Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện thích ứng an toàn, việc xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ sở giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là yêu cầu bức thiết. Đây cũng là yêu cầu được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh và đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ tại hội thảo trực tuyến về chuyển đổi số trong GD&ĐT diễn ra ngày 23/12.                
   

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: moet.gov.vn

   

Dự thảo Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ sở GD&ĐT được xây dựng trên tiêu chí bám sát nội dung chương trình chuyển đổi số quốc gia, áp dụng cho các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học cả trong và ngoài công lập.

Bộ chỉ số gồm 7 chỉ số đánh giá đối với ngành GD&ĐT gồm: Chỉ số hạ tầng, nền tảng số và an toàn thông tin; Chỉ số phát triển nhân lực số; Chỉ số về nguồn lực; Chỉ số xây dựng thể chế; Chỉ số hoạt động quản trị số; Chỉ số hoạt động dạy - học số và Chỉ số hoạt động dịch vụ số học đường.

Tại hội thảo, đại diện các Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục đều khẳng định chuyển đổi số trong lĩnh vực GD&ĐT là nhu cầu cấp thiết, nhất là trước sự chuyển đổi mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và khi nước ta đẩy mạnh thích ứng an toàn với dịch bệnh. Do đó, việc xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số trong các cơ sở GD&ĐT là hết sức cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục.

Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ ra điểm mạnh cần phát huy, điểm hạn chế cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ các cơ sở giáo dục có giải pháp phù hợp. Nếu được xây dựng và ban hành thì bộ chỉ số sẽ giúp các cơ sở GD&ĐT tiết kiệm được rất nhiều thời gian để thực hiện công cuộc chuyển đổi số trong hoạt động của mình.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, để xây dựng được một bộ chỉ số tốt, cần phải đổi mới tư duy và cách làm chỉ số, có những chỉ số mang tính đầu ra, nhưng cũng cần phải xây dựng những chỉ số đánh giá mang tính quá trình.

Xác định việc xây dựng Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số trong GD&ĐT không chỉ để đánh giá mà là thước đo để các nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục có định hướng đầu tư, thúc đẩy giáo dục, Thứ trưởng đề nghị, trong quá trình hoàn thiện Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số trong GD&ĐT cần quan tâm đến các chỉ số liên quan tới hoạt động dạy và học; cùng với đó, cần số hóa hoạt động quản lý, điều hành trong GD&ĐT một cách triệt để... , từ đó mang lại được lợi ích thiết thực cho người học.

N.LỘC
Cùng chuyên mục
Xây dựng tiêu chí đánh giá, nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo