bao duong

Bảo dưỡng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang vượt tiến độ
(BKTO) - Tính đến hết ngày 04/4/2024, công tác bảo dưỡng tổng thể lần 5 của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã đạt 71%, vượt hơn 1% so với kế hoạch đề ra.