BHXH tỉnh Cao Bằng: Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023

(BKTO) - Tính đến ngày 15/10/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 109 đơn vị, trong đó thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 81/81 đơn vị, đạt 100% kế hoạch năm.

1(3).jpg
Đoàn Thanh tra BHXH tỉnh Cao Bằng làm việc tại BHXH huyện Quảng Hòa. Ảnh: BHXH Cao Bằng

BHXH tỉnh Cao Bằng cho biết, ngay từ đầu năm, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023.

Theo đó, BHXH tỉnh Cao Bằng đã chủ động thường xuyên rà soát, phân tích cơ sở dữ liệu quản lý của Ngành bảo hiểm để đánh giá, xác định dấu hiệu vi phạm; tăng cường phối hợp với các đơn vị như: Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh… tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trong việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh BHYT.

Đồng thời, BHXH tỉnh cũng chỉ đạo BHXH các huyện tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quản lý, trong đó tập trung vào các đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giảm được nhân lực, thời gian tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra.

Tính đến ngày 15/10/2023, BHXH tỉnh Cao Bằng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 109 đơn vị, trong đó thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 81/81 đơn vị, đạt 100% kế hoạch năm (thanh tra chuyên ngành 50 đơn vị; kiểm tra 26 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành 05 đơn vị); ngoài ra đã thực hiện thanh tra đột xuất đối với 28 đơn vị.

Qua thực hiện thanh tra, kiểm tra, BHXH tỉnh phát hiện nhiều đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; một số đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN thiếu thời gian, đóng không đúng quy định cho người lao động; chậm báo tăng, giảm, điều chỉnh mức đóng.

Chưa kể, đề nghị thanh toán hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản sai quy định; một số cơ sở khám, chữa bệnh BHYT chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật, thanh toán tiền giường sai quy định; hiệu quả công tác tuyên truyền vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của các Đại lý thu còn ở mức thấp...

Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh Cao Bằng đã kịp thời ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra, đánh giá mặt đã làm được, chỉ rõ những tồn tại cần rút kinh nghiệm và khắc phục đối với những đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã đôn đốc thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên 01 tỷ đồng; truy thu về Quỹ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên 1,8 tỷ đồng; thu hồi về Quỹ BHYT trên 49 triệu đồng; thu hồi về Quỹ BHXH trên 29 triệu đồng, truy giảm cho đơn vị 331 triệu đồng.

Đồng thời, BHXH tỉnh cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 đơn vị có hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; đóng không đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng, với số tiền xử phạt trên 122 triệu đồng, nâng số đơn vị xử phạt cao hơn 05 đơn vị và số tiền xử phạt cao hơn 300% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong những tháng cuối năm 2023, BHXH tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục chú trọng thanh tra đột xuất đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm./.

Cùng chuyên mục
BHXH tỉnh Cao Bằng: Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023