bhtn

Nghệ An: Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng gần 34 nghìn người trong năm 2023
(BKTO) - Tính đến hết tháng 12/2023, tỉnh Nghệ An có 3.024.577 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong đó có 2.911.787 người tham gia BHYT, tăng 33.924 người so với cuối năm 2022, đạt tỷ lệ bao phủ 93% dân số.
  • (BKTO) - Năm 2023, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã nỗ lực triển khai, thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); hoàn thành tốt trách nhiệm đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân.
  • (BKTO) - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt thực hiện công tác đôn đốc thu nộp BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng lao động thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.
  • (BKTO) - Năm 2023, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh vẫn nỗ lực, khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng.