CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp
(BKTO) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ - đã ký Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác này.