Đột phá chính sách, tạo động lực cho đội ngũ doanh nhân phát triển

(BKTO) - Sáng 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (Nghị quyết 41).
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 10/05/2024 14:10
Thời sự